Ylläpito sekä elinkaaren loppu ohjelmiston elinkaaren vaiheina

Ylläpito ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Ohjelmiston ylläpidon kautta ohjelmisto pyritään pitämään toimintakunnossa. Lisäksi sen mahdollisista virheistä pyritään raportoimaan ohjelmiston tuottajalle. Ohjelman päivitys uudempiin versioihin ja tämän aiheuttamat muutostarpeet kuuluvat ylläpidon aikaisiin tehtäviin. Tiivistetysti voidaankin sanoa, että ylläpidon toimenpitein pyritään pitämään asiakas tyA_software_reengineering_process_modelytyväisenä tuotteeseen. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että kaikki ohjelmistot vanhenevat jossakin vaiheessa, koska ihmisten tarpeet muuttuvat alati muuttuvissa toimintaympäristöissä ja koska jopa laadukkaimmista tuotteista löytyy tavallisesti ainakin pieniä virheitä. Virheet saavat asiakkaat toivomaan markkinoille uusia tuotteita, joissa näitä havaitun kaltaisia ongelmia ei esiinny.

Elinkaaren loppu ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Elinkaaren loppuminen voi johtua monesta erilaisesta syystä; ohjelmistoa ei enää tarvita esimerkisi tilanteissa, joissa käyttöympäristö muuttuu niin paljon, että ohjelmiston käyttämisestä tulee tässä uudessä käyttöympäristössä mahdotonta. Uusi aikaisempaa jollakin lailla parempi menetelmä saattaa myös syrjäyttää ohjelman tehden sen aikaisemminen tekemät tehtävät. Toisinaan voi myös käydä niin, ettei ohjelman suorittamia toimenpiteitä enää syystä tai toisesta tarvita tai että sen toiminnat yhdistyvät johonkin uudenlaiseen ohjelmistoon. Käytön ja kehittämistyön päättyminen saattavat myös johtaa ohjelmiston elinkaaren päättymiseen. Yleisesti sanotaan, ettei ohjelmisto koskaan varsinaisesi kuole, vaan että se muuttuu ainoastaan tarpeettomaksi.

Erilaiset ohjelmistotuotannon työkalut tuotannon apuna ohjelmiston elikaaren eri vaiheissa

Erilaiset ohjelmistotuotannon työkalut helppottavat ohjelmantuotantoon liittyvää prosessia sen eri elinkaaren vaiheissa. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi vesiputousmalli, UML ja CASE. Eclipse on kuuluisia ohjelmankehitysympäristö.

Kooste ohjelmiston elinkaaren vaiheista

Ohjelmistot käyvät elinkaarensa aikana läpi useita vaiheita, jotka alkavat vaatimusanalyysin laatimisesta edeten sen järjestelmäsuunnitteluun ja ohjelmistosuunnitteluun, toteutus- ja testivaiheen kautta ohjelmiston julkaisuun tai käyttöönottoon. Sen jälkeen kun ohjelmisto on julkaistu tai otettu käyttöön, huolehditaan sen ylläpidosta esimerkiksi erilaisten päivitysten avulla kunnes ohjelmisto tulee tarpeettomaksi syystä tai toisesta, jolloin sen voidaan katsoa tulleen elinkaarensa päähän. Nykymaailma muuttuu niin voimakkaasti ja nopeasti, että myös monet ennen niin kovin laadukkaat ohjelmistot ovat tulleet tiensä päähän asiakkaiden tarpeiden ja vaatimustason muuttuessa. Tämän vuoksi onkin äärimmäisen tärkeää, että ohjelistosuunnittelija pysyy ajanhermolla ja kehittää itseään koko uransa ajan.

 

Comments are closed.