Tekoälystä helpotusta oppimisvaikeuksien tunnistamiseen

Suomi osallistuu uuteen kansainväliseen projektiin, jonka tarkoituksena on etsiä lasten kirjoitusvaikeuksia tekoälyn avulla, Yle uutisoi. Pilottiin osallistuu kokonaisuudessaan 3000 koululaista ympäri maailman. Suomesta mukana on kokkolalainen Torkinmäen koulu. Projektiin osallistuvat oppilaat käyttävät tablettia ja kynää, joiden avulla kerätään kirjoittamiseen ja oppilaiden taustaan liittyvää dataa tutkimusta ja analysointia varten.

Yhteensä seitsemän maata eri puolilta maailmaa osallistuvat tutkimukseen. Näihin kuuluvat Suomen lisäksi muun muassa Kiina, Intia, Pohjois-Amerikka, sekä joitakin Euroopan maita. Kokeilu kestää yhden lukuvuoden verran. Tutkimuksessa käytettävä ohjelma kerää taustatietoa oppilaista työvälineiden avulla. Tekoälyyn perustuva ohjelma osaa muun muassa lukea kynän asentoa ja näyttöön liittyvää painetta tulkiten näin oppilaan motorisiin kykyihin liittyviä seikkoja kirjoittamisessa.

Torkinmäen koulusta projektiin osallistuu joka luokka-asteelta kymmenen oppilasta. Oppilaat suorittavat kokeilun aikana erilaisia tehtäviä, joiden tarkoituksena on tallentaa kirjoittamiseen ja kynänkäyttöön liittyvää tietoa. Kokeilun tarkoituksena on luoda peilillinen ympäristö, jonka pohjalta kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviä haasteita voidaan tunnistaa. Oppilaat ovat tavallisia oppilaita, joilla ei ole erityisiä oppimisvaikeuksia tai haasteita lukemisen ja kirjoittamisen suhteen. Tehtävät koostuvat yksinkertaisista harjoituksista, joissa yhdistetään pisteitä viivoilla, tai tehdään kirjoitustehtäviä.

Suomessa lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä oppimisvaikeuksia määrittäviä testejä tekevät erityisopettajat. Testit tehdään kynän ja paperin kanssa erityisopettajan läsnäollessa. Muutosta tähän käytäntöön ei Ylen mukaan ole tulossa ainakaan lähiaikoina. Tekoälyn tarjoamien mahdollisuuksien ja ohjelmien toivotaan tulevaisuudessa tuovan uusia vaihtoehtoja lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvien haasteiden tunnistamiseen.

Kokeilun ohjelmiston on kehittänyt ohjelmistoyritys Oppimi. Oppimi on erityisesti oppimisvaikeuksiin liittyviin haasteisiin perehtynyt yritys, joka pyrkii diagnosoimaan ja vastaamaan oppimisvaikeuksiin, kuten dysgrafiaan eli kirjoitushäiriöön teknologian avulla. Nyt alkavan kokeilun tarkoituksena on kerätä dataa kolmen tuhannen oppilaan käyttökokemukseen perustuen ja kehittää sen pohjalta ratkaisuja oppimisvaikeuksien helpottamiseksi.

Oppimin kehittämä ohjelmisto kerää ensin oppilaiden käyttöön perustuvat tiedot, sekä taustatietoa, jonka jälkeen ohjelmisto analysoi suoritukset ja mahdolliset ilmenevät ongelmat kirjoittamisessa ja lukemisessa. Kokeilun lopuksi Oppimin tutkijoiden on tarkoitus kehittää työkaluja lasten kirjoitusvaikeuksien helpottamiseksi. Lopulta työkalut testataan yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa mahdollisten suotuisien apuvälineiden saavuttamiseksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *