Ohjelmistosuunnittelijoiden oppimiskäyrä kasvaa kovaa vauhtia

Monimuotoistuva maailma aiheuttaa ohjelmistosuunnittelijalle ennennäkemättömiä haasteita

Ohjelmistosuunnittelijan työ sopii ihmiselle, joka rakastaa haasteita ja jolla on monipuolisia ominaisuuksia. Nykyään ei enää riitAlexey_Pajitnov,_Games_Designer_&_Creator_of_Tetrisä, että ohjelmistosuunnittelija hallitsee itse ohjelmistojen suunnittelun, vaan hänen tulee tämän lisäksi usein osata esimerkiksi kouluttaa ihmisiä uusien ohjelmistojen käyttöön sekä markkinoida näitä uusia tuotteita. Suunnittelijoista onkin tullut moniosaajia, jotka ovat kuin kotonaan monissa hyvin erilaisissa tilanteissa.

Jatkuvan käyttöönoton menetelmä pyrkii vastaamaan useisiin ohjelmistosuunnittelun haasteisiin

Ohjelmistosuunnittelun tekniikkana käytetään usein jatkuvaa käyttöönottoa, jonka avulla pyritään tilanteeseen, jossa ohjelmistoihin tehtävät muutokset sekä lisättävät ominaisuudet ovat samantien valmiita myös julkaisemiseen. Esimerkiksi ketterä ohjelmistokehitys on osaltaan vaikuttanut tähän kehityssuuntaan. Osa ohjelmiston osista julkaistaan automaattisesti. Menetelmän etuja ovat joustavuus, nopeus, ohjelmiston laadukkuus sekä työntekijöiden tuottavuuden kasvu. Toisaalta menetelmä on verrattain uusi eikä sen toimivuudesta ole saatavilla juurikaan tieteellistä tutkimustietoa tai pitkäaikaiseen käyttökokemukseen perustuvaa tietoa. Yrityksiltä jatkuvan käyttöönoton menetelmän käyttöönotto vaatisi muutoksia niin asenteissa kuin toimintatavoissakin. Menetelmä sisältää niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin.

Miksi ohjelmistosuunnittelijan koulutuksen tulee olla aikaisempaa monimuotoisempaa?

Työympäristöjen ja muidenkin erilaisten toimintaympäristöjen monimuotoistuessa myös ohjelmistoilta vaaditaan aikaisempaa enemmän, mikä puolestaan aiheuttaa haasteita ohjelmistojen suunnittelijoille. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan ohjelmistosuunnittelijoiden koulutuksen jatkuvalla kehittämisellä. Kansainvälistyminen näkyy myös ohjelmistosuunnittelijan koulutuksessa ja kielitaidon kohottaminen sekä esimerkiksi ulkomaanvaihtojen hyödyntämismahdollisuudet ovat monen opintojen keskiössä.

Työnkuvasta on tullut aikaisempaa monimuotoisempi eikä enää pelkkä varsinaisen ohjelmistosuunnittelutyön hallitseminen useinkaan riitä, vaan suunnittelijalta vaaditaan myös monia muita taitoja, joita hänen on tärkeää opetella ja harjaannuttaa sekä ohjelmistosuunnittelijan pätevyyden antavan koulutuksen aikana että koko työuransa aikana. Hänen on tärkeää pysyä ajan hermolla – tietää millaisia vaatimuksia nykyajan toimintaympäristöt ohjelmille asettavat ja millaisia uusia tuulia alalla kulloinkin vallitsee, jottei tulisi suunnitelleeksi jo valmiiksi vanhahtavia ohjelmistoja. Elinkaaren tunteminen sekä erilaisten ohjelmankehitysmallien hallitseminen auttaa tämän laajan kokonaisuuden hahmottamista, minkä vuoksi onkin tärkeää, että ohjelmistosuunnittelijalla on riittävästi teoreettista tietoa, joka on riittävän laadukasta ja riittävän ajantasaista. Suunnittelutyö ei ole välttämättä helppoa, mutta sen kautta on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia sekä kokea ahaa-elämyksiä.

 

Comments are closed.