Ohjelmistosuunnittelijoiden kokemuksia omasta työstään

Mitkä ohjelmistosuunnittelijat kokevat työnsä peruspilareiksi?

Ohjelmistosuunnittelijoita on haastateltu jonkin verran pyrittäessä luomaan kuvaa sekä työn sisällöstä että ohjelmistosuunnittelijoiden omista kokemuksistaan työssään. Millaisia asioita nämä haastatellut ohjelmistosuunnittelijat pitivät itse työssään tärkeinä? Haastatteluissa esiin nousi asiakkaiden tarpeiden huomion ottaminen; kaiken työn tulisi perustua ja pohjautua kunkin asiakkaan toiveisiin ja tarpeisiin ja tämän periaatteen tulisi näkyä sekä uusia ohjelmistoja kehiteltäessä että vanhoja paranneltaessa.

Eräs nuori haastateltu ohjelmistosuunnicomputer-564136_960_720ttelija korosti periaatetta jonka mukaan sääntöjä ei voi rikkoa ennen kuin ne osaa kunnolla. Toteutusmahdollisuuksien tunteminen korostuu työssä, jossa käsitellä tuhansittain tiedostoja; ainoastaan toteuttamiskelpoisia ideoita kannattaa lähteä työstämään eteenpäin. Ohjelmointikielen hallinta on oleellisen tärkeää, jotta tietokone osaa toimia halutulla tavalla.

Yhteistyössä on voimaa myös ohjelmistoja suunniteltaessa

Suunniteltaessa uutta ohjelmaa tai kehitettäessä vanhaa on tärkeää pureutua syvälle sen sisään. Monet suunnittelijat työskentelevät työparin kanssa, koska näin saadaan kaksi kertaa enemmän näkemyksiä kuin työskenneltäessä yksin. Työkaverit tarkastavat usein toistensa töitä, koska he saattavat ulkopuolisina havaita siinä virheitä, joita pitkään ohjelmistoa työstänyt ammattilainen ei välttämättä itse ole huomannut. He myös auttavat toisiaan tuotteiden testaamisessa. Tiimityön merkitys on korostunut.

Limittäinen työskentelytapa on tyypillinen

Erilaisia muutostöitä tehdään usein toistensa kanssa limittäin ja työtehtävät vaihtelevat. Joskus myös asiakas haluaa tehdä tuotteisiin omia muutoksiaan, joita varten hänelle tulee luoda oma rajapinta.

Millainen on tyypillinen työyhteisö?

Työyhteisö koettiin usein tietyllä tavalla rennoksi, vaikka aikataulut ja työtahti ovatkin ajoittain tiukkoja. Tasa-arvoisuus sekä avoin keskusteluyhteys työyhteisön keskuudessa nousivat esiin haastateltaessa ohjelmistosuunnittelijoita heidän työstään. Huumorin keinoin kevennettiin usein tunnelmaa. Työskentelytapa on usein melko vapaa eikä voimakkaita auktoriteetteja välttämättä esiinny lainkaan. Monet ovat ajautuneet alalle omien harrastustensa kautta – he ovat ikäänkuin onnistuneet tekemään harrastuksestaan itselleen työn, mikä lisää työn mielekkyyttä.

Työn jännittävyyden ja uusien asioiden nopean omaksumisen katsottiin lisäävän hyvää työvirettä, mikä toisaalta myös lisää tarvetta tuntea asioita mahdollisimman laajasta perspektiivistä. Ongelmien ratkaiseminen sekä looginen ajattelu ovat työn piirteitä, jotka viehättävät ohjelmistosuunnittelijoita itseään. Ulkomailla työskentelyn mahdollisuus on yksi mielenkiintoinen vaihtoehto lisää.

 

Comments are closed.