Ohjelmistosuunnittelijan pätevyyteen johtava koulutus

Erilaisten väylien kautta ohjelmistosuunnittelijaksi

Ohjelmistosuunnittelijoina työskentelee hyvin erilaisen pohjakoulutuksen omaavia henkilöitä. Erilaisia koulutusväyliä ovat toisen asteen ammatillinen oppilaitos, näyttötutkinto, ammattikorkeakoulu sekä yliopisto. Oma koulutusväylä kannattaa valita oman pohjakoulutuksen, elämäntilanteen, aikaisemman opintomenestyksen sekä mielenkiinnon kohteiden mukaan. On hyvä, että tarjolla on näin paljon erilaisia vaihtoehtoja.

Ohjelmistosuunnittelijan pätevyys toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta

Datanomin tutkinnon voi hankkia ammattitutkintoon tähtäävistä oppilaitoksista, jotka ovat toisen asteen oppilaitoksia. Datanomi on perustutkinto tieto- sekä viestintätekniikan alalla.

Ohjelmistosuunnittelijan perustutkinto näyttötutkintona

Näyttötutkintona voi suorittaa ohjelmistosuunnittelijan perustutkinnon. Sama mahdollisuus koskee myös erikoisammattitutkintoa tieto- ja viestintätekniikan alalla.

Ohjelmistosuunnittelijan pätevyys ammattikorkeakoulusta

Ohjelmistosuunnittelijan päfonts-153159_960_720tevyyden voi hankkia itselleen myös ammattikorkeakoulusta. Tähän on useita eri väyliä; pätevyyden toimia ohjelmistosuunnittelijana antaa sekä ammattikorkeakoulun tradenomilinja, joka suuntautuu tietojenkäsittelyyn että insinöörilinja, joka suuntautuu esimerkiksi tietotekniikkaan. Sekä tradenomi (AMK) että insinööri (AMK) voivat siis toimia ohjelmistosuunnittelijoina, kunhan ovat valinneet suuntautumisopintonsa tätä tukien.

Tradenomi (AMK) sisältää 210 opintopistettä ja koulutusta on tarjolla sekä päivä- että monimuoto-opintoina. Koulutus antaa pätevyyden toimia monentyyppisissä työpaikoissa. Insinööri (AMK) -opinnot ovat laajuudeltaan 240 opintopistettä. Aikaisemmin opintojen laajuuden laskemiseen käytettiin opintoviikkoja, mutta nykyisin puhutaan opintopisteistä. Yleensä opintojen suorittaminen kestää noin kolmesta neljään vuotta.

Nykyajan insinöörikoulutuksessa korostuu monipuolisuus – monimuotoistuvassa yhteiskunnassamme myös insinööri tarvitsee monimuotoista osaamista pärjätäkseen työelämän haasteissa. 19 suomenkielistä ammattikorkeakoulua tarjoaa Suomessa insinööriopintoja, minkä lisäksi ruotsinkielellä voi opiskella kahdessa maan ammattikorkeakoulussa.

Ammattikorkeakoulujen yhteishaussa on mahdollisuus hakea myös insinöörikoulutukseen. Hakuehdot ja -menettelyt saattavat vaihdella ammattikorkeakoulusta toiseen ja niihin kannattaakin tutustua juuri kyseisen ammattikorkeakoulun kotisivujen kautta. Ammattikorkeakouluopinnoissa tieteellinen tieto yhdistyy mielekkäällä tavalla käytäntöön. Opintojen käytännön järjestelyistä kannattaa aina kysyä suoraan siitä oppilaitoksesta, josta olet ensisijaisesti kiinnostunut.

Ohjelmistosuunnittelijan pätevyys yliopistosta

Yliopisto tarjoaa myös useita väyliä ohjelmistosuunnittelijan pätevyyden hankkimiseksi: luonnontieteellisen koulutusalan tietotekniikan tai tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmat ovat yksi väylä ja teknillistieteellisen koulutusalan tekniset tieteet ovat toinen väylä. Luonnontieteelliseltä alalta valmistunut ohjelmistosuunnittelija on koulutukseltaan alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan luonnontieteiden kandidaatti ja ylemmän suoritettuaan filosofian maisteri. Teknillistieteellisestä valmistunut ohjelmistosuunnittelija on alemman korkeakoulututkinnon suoritettuaan tekniikan kandidaatti ja ylemmän tutkinnon suoritettuaan diplomi-insinööri.

 

Comments are closed.