Miten ohjelmistopalvelun avulla päästään tuloksiin?

Ohjelmistopalvelun toteutus lähtee ideasta

Asiakkaan tarvitsema ohjelmistopalvelu sekä palvelukokonaisuus on tärkeää määritellä asiakkaan omien tarpeiden pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa, jotta se täyttää juuri kyseisen asiakkaan odotukset.

Millaisia vaihtoehtoja on olemassa?

Yksittäiset mobiilisovellukset, yksittäiset web-sovellukset sekä laajemmat järjestelmäkokonaisuudet kuuluvat kaikki ohjelmistopalvelun tuotevalikoimiin. Osa järjestelmäkokonaisuuksista on mahdollista liittää pilvipalveluun. Yksittäisiä mobiilisovelluksia ovat esimerkiksi iOS, Android ja Windows 8 ja tietojärjestelmiä esimerkiksi Java, GWT, WordPress sekä Apache.

Millaisia asioita tulee ottaa huomioon nykyajan kovassa kilpailussa?

Palveluiden visuaalinen ilme sekä käytettävyys ovat asioita, joiden merkitys korostuu nykyajan kovassa kilpailussa; nykyisin esimerkiksi kotisivujen ulkoasulta, yleisilmeeltä ja käytettävyydeltä vaaditaan aikaisempaa paljon enemmän – jos sivu esimerkiksi ei latauWordpress_logo_buttondu riittävän nopeasti tai on ulkoasultaan sekava, vaihtaa asiakas hyvin nopeasti sivua kilpailevan yrityksen sivustolle. Asiakaskokemusten huomioiminen kokonaisvaltaisella tavalla on äärimmäisen tärkeää asiakkaiden sitouttamiseksi ja uusien asiakkaiden saamiseksi. Ohjelmistojen integraatioiden kautta on mahdollista liittää erilaisia järjestelmiä yhteen, mikä auttaa luomaan aikaisempaa laajempia verkostoja ja saa aikaan keskustelua näiden järjestelmien välillä. Monet isot järjestelmäprojektit saattavat vaatia jopa tuhansia kytkentöjä erilaisten järjestelmien välille. Asiantunteva ohjelmistopalveluyritys osaa ottaa tällaisenkin tilanteen haltuun ja yrittäjälle itselleen jää aikaa keskittyä omaan perustyöhönsä, mikä on tärkeää yrityksen tuloksen kannalta.

Myös jo olemassa olevien ohjelmistojen kehittäminen edelleen vastaamaan nykyajan alati muuttuviin, monipuolistuviin, kansainvälistyviin sekä vaativampiin olosuhteisiin on haaste, johon yritetään jatkuvasti vastata erilaisin keinoin. Tässä haasteessa onnistuminen on verraton kilpailuvaltti näillä markkinoilla. Elinkaaripalvelu on palvelu, joka pyrkii varmistamaan, että ohjelmistot pysyvät ajantasalla ja joka sisältää ylläpitoa, koulutusta sekä jatkokehitystyötä. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto tilanteissa, joissa yritys tarvitsee kokonaisvaltaista ohjelmistopalvelua nyt ja tulevaisuudessa ja joista ei esimerkiksi henkilöstön vaihtumisen vuoksi löydy itsestään henkilöä, joka osaisi ohjelmistoa edelleen kehittää. Alihankkijoiden vaihtuessa saattaa myös muodostua edellämainitun kaltainen tilanne, jossa ulkopuolisen ohjelmistopalveluyrityksen palkkaaminen voi olla ajankohtaista. Kokonaisvaltaisella kartoituksella voidaan selvittää, riittääkö tavoitellun tavoitteen saavuttamiseen jo pelkästään yhden ainoan ohjelmiston korjaaminen vai tarvitaanko myös muiden palveluiden ja ohjelmistojen korjaamista tai saattamista ajantasalle.

 

Comments are closed.