Mitä ohjelmistosuunnittelija tekee?

Mikä on ohjelmistosuunnittelija , mitä hän tekee ja missä hän työskentelee?

Ohjelmistosuunnittelijaksi kutsutaan henkilöä, joka suunnittelee ja kehittää ohjelmistoja ja joka voi työskennellä esimerkiksi erilaisissa tietoteknisissä palveluyrityksissä, kuten tietojenkäsittelypalveluissa, ohjelmistotaloissa, koulujen tietotekniikkaosastoilla, pankkien tietotekniikkaosastoilla sekä tietoliikenneoperaattoreilla. Työpaikkoja löytyy sekä tuotantopuolelta, kunnalliselta puolelta että yksityissektorilta. Tätä ammattia kutsutaan toisinaan myös ohjelmisto- tai sovelluskehittäjäksi.

Suunnittelija suunnittelee ohjelmcomputer-146329_960_720ointituotteet siten, että ne ovat valmiina ohjelmoitaviksi. Tässä prosessissa on tärkeää määritellä rakenteilla oleva ohjelma kuvaten tämän ohjelman teknisiä ratkaisuja. Toiminnan pilarit luo asiakkaan toiveet ja tarpeet ja työkohteeena voivat olla sekä kokonaan uudet ohjelmistot että käytössä olevien ohjelmistojen kehittäminen.

Ohjelmistojen toteuttamisen ja suunnittelun lisäksi työtehtäviin kuuluu myös ohjelmistojen ylläpitämistä sekä ohjelmistojen testaamista. Ohjelmoija huolehtii yleensä varsinaisesta koodaamisesta.

Hyvän ohjelmistosuunnittelijan ominaisuuksia

Hyvä ohjelmistosuunnittelija osaa ottaa huomioon asiakkaansa tarpeet ymmärtäen ne kokonaisvaltaisella tavalla. Hyvät kirjalliset ja suulliset ilmaisutaidot sekä esiintymistaidot ovat tarpeen, jotta asiakas saa kokonaiskäsityksen kyseessä olevasta projektista ja koska työ saattaa sisältää myös kouluttajana toimimista. Kirjallisten raporttien laatiminen on usein osa työnkuvaa. Koska tietotekniikka on nopeasti kehittyvä ala, vaatii se työntekijöiltään jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä jatkuvaa opiskelemista – elinikäinen oppiminen koskee erityisesti tietotekniikka-alaa. Omaa alaa tulee seurata jatkuvasti, jotta pysyy ajanhermolla,.

Teknisesti ohjelmistosuunnitteljan tulee hallita ohjelmointi, käyttöjärjestelmät sekä tietokannat. Sekä sovelluskehitystyökalut että sovellusohjelmat on tunnettava. Projektiosaaminen, suurten kokonaisuuksien hallintataidot, suunnittelutaidot, looginen päättelykyky, yhteistyötaidot, asiakaspalvelutaidot, koulutustaidot, järjestelmällisyys sekä ongelmanratkaisukyky korostuvat suunnittelutyössä sekä siihen liittyvissä muissa työtehtävissä. Kaupallinen osaaminen on joissakin tilanteissa selkeä etu ja nykyajan alati kansainvälistyvissä työympäristöissä kielitaitoa vaaditaan jo senkin vuoksi, että alaan liittyvää kirjallisuutta on usein saatavana ainoastaan englanninkielisenä.

Ohjelmistosuunnittelijan palkka

Palkkaan vaikuttavat monet seikat kuten toimiala, työtehtävän laatu sekä työkokemuksen määrä, mutta ohjelmistosuunnittelijan keskimääräinen kuukausipalkka on noin 3 600 euroa. Palkkauksessa sovelletaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimusta. Toimisto on ohjelmistosuunnittelijan tyypillisin työympäristö ja työaika on yleensä joko virastotyöaika tai päivätyöaika.

Millä koulutuksella ohjelmistosuunnittelijaksi pääsee?

Ohjelmistosuunnittelijana voi työskennellä esimerkiksi datanomitutkinnolla, tradenomitutkinnolla tai insinööritutkinnolla. Pätevyys on mahdollista hankkia myös näyttötutkintona.

 

Comments are closed.