Käyttöönotto tai julkaisu ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Mitä tarkoittaa ohjelmiston julkaisuehdokkuus?

Kun ohjelmiston toiminnallisuus täyttää tietyt kriteerit aletaan puhua ohjelmiston julkaisuehdokkuudesta. Tällöin ominaisuuksien toiminta on melkein virheetöntä ja ohjelmiston voidaan katsoa olevan valmis käyttöönottoon. Käytännön tasolla ohjelmistoa ei kuitenkaan saada julkaistua ennen kaikkien kehittelytyöhön liittyvien tahojen suostumusta. Toisinaan näyttää siltä, että ohjelmiston valmiiksi saaminen etukäteen laaditun aikataulun mukaisesti on tärkein päämäärä ja julkaisuehdokkuus sekä tehokas testaaminen ohitetaan, mikä on tietenkin kyseenalainen toimintatapa ja saattaa aiheuttaa ongelmia sekä huonoa julkisuutta myöhemmin.

Ohjelmiston julkaiseminen ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Kun ohjelmisto julkaistaan, sen osista ja dokumenteista kerätään tiivis paketti. Tiedottaminen on tässä vaiheessa erittäin tärkeää, jotta ohjelmiston kohderyhmä saa tietää ohjelmiston olevan saatavilla, minkä lisäksi tiedottamisen kautta voidaan kertoa myös ohjelmiapp-1013616_960_720ston ominaisuuksista sekä sen lisenssiin liittyvistä ehdoista. Erilaiset hallintajärjestelmät ja työkalut auttavat näissä toimenpiteissä.

Kultaaminen on termi, jota alaan vihkiytymätön ei välttämättä ensimmäiseksi liitä ohjelmiston julkaisutoimintaan, mutta sillä viitataan kuitenkin tuotannon julkaisemiseen; termi juontaa juurensa alkuperäisen ohjelmiston Master-levyn monistamiseen ja paketoimiseen tai sen valmisteluun.

Kansainvälisessä maailmassamme on nykyisin usein erittäin tärkeää kääntää sekä ohjelmisto että sen ohjekirjat useille kielille. Markkinoinnin suunnitteleminen on myös erityisen tärkeää, jotta ohjelmistolla on realistiset mahdollisuudet pärjätä ohjelmistomaailman kovassa kilpailussa. Kattavista linsessiehdoista, joiden mukaan ohjelmaa saa jakaa, käyttää sekä asentaa, tulee huolehtia.

Ohjelmiston käyttöönotto ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Tilanteissa, joissa ohjelmisto on valmistettu ainoastaan tietyn asiakkaan käyttöön, ei tuotetta julkaista vaan se otetaan käyttöön. Tällöin valmistellaan asennusvalmis ohjelmistokokonaisuus ja huolehditaan sen asentamisesta sovittuihin laitteisiin. Käyttöönottovaihe saattaa sisältää myös asentamista ja valmistelua laitteiston osalta sekä tarvittavien tietoyhteyksien valmistelemista. Uuden ohjelmiston käyttäjät saattavat tarvita opetusta ohjelmiston käyttöön liittyvissä asioissa tai vanhat tiedot saattavat vaatia konvertointia. On erittäin tärkeää, että uuden ohjelmiston käyttäjät oppivat käyttämään ohjelmistoa alusta alkaen oikein, jottei ohjelmistoa pidetä syyttä esimerkiksi vaikeaselkoisena tai vaikeana – ohjelmistosuunnittelijan tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluukin nykyaikana myös taito opettaa ja ohjata luomiensa laitteiden käytössä ja käyttöönotossa. Aikaisemmin ohjelmistosuunnittelijat ovat saattaneet puurtaa aikalailla yksin ohjelmistojensa parissa, mutta nykyisin sosiaalisten taitojen merkitys korostuu myös tässä työssä.

 

Comments are closed.