Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Millaisia haasteita kansainvälistyminen aiheuttaa yrityksille?

Kulttuurierot, markkinatilanteen erot sekä erilaiset toimintatavat aiheuttavat tiettyjä haasteita liikemaailman kansainvälistyessä tai yrityksen pyrkiessä ulkomaisille markkinoille. Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta tarvitaan aikaisempaa useammin jo Suomessakin toimittaessa, mutta ulkomaisille markkinoille pyrittäessä näidАренда-на-отпуск-Алжир-Студия_1en merkitys korostuu entisestään.

Kun yritys aikoo laajentaa toimintaansa vieraaseen maahan, on luotettavan ja asiantuntevan paikallisen yhteistyökumppanin löytäminen erittäin tärkeää. Kilpailu on usein kovaa, mikä aiheuttaa paineita ja saattaa johtaa hätäiseen päätöksentekoon, mistä saattaa aiheutua ongelmia myöhemmässä vaiheessa. Paikalliset erot tulee tuntea riittävän hyvin ja hyvä paikallinen yhteistyökumppani jos kuka on omiaan auttamaan tässä asiassa.

Monikulttuurisen tiimin johtaja voi lähestyä tehtäväänsä monin eri tavoin, esimerkiksi pyrkimällä kohtelemaan ulkomaalaisia alaisiaan näiden oman kulttuurin käytössääntöjen pohjalta, mikä edellyttää johtajalta toki perehtymistä kyseisiin kulttuureihin, mutta on johtamistapana usein antoisa.

Kansaivälistymisen tarjoamat mahdollisuudet

Erityisesti maamme heikon taloudellisen tilanteen vuoksi, yritysten on tärkeää etsiä markkina-alueita myös maamme rajojen ulkopuolelta. Maailmasta löytyy paljon potentiaalisia alueita, joilla on mahdollista tehdä hyvää tulosta, kunhan kohdemaan erityispiirteisiin tutustuu etukäteen huolella ja kunhan onnistuu löytämään ammattitaitoisen paikallisen yhteistyökumppanin. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Afrikassa sijaitsevaa Algeriaa pidetään yhtenä potentiaalisimmista kohdemaista monien projektien osalta – erityisesti erilaisia rakennustyöprojekteja on tarjolla maassa paljon. Öljyn hinnan aleneminen on näkynyt maan projekteissa jonkin verran, mutta tästä huolimatta lähes velattomana maana, Algeria on pystynyt viemään monia projekteja eteenpäin myös öljyn hinnan ollessa alhaalla. Uusien tuotteiden kohdalla maassa toivotaan usein, että tuotteiden toimittaja myös kouluttaa myymiensä tuotteiden käytössä, jolloin yhteistyöstä on mahdollista tulla pitkäaikaista – esimerkiksi erilaiset koulutusjärjestelyt saattaisivat olla hedelmällisiä.

Ulkomaisille markkinoille pyrkiminen sisältää toki runsaasti erilaisia riskitekijöitä, mutta onnistuessaan se saattaa nostaa yrityksen tuloksen aivan uudelle tasolle. Prosessin aikana sekä suomalaisella yrityksellä että kohdemaan yhteistyökumppanilla on lisäksi tilaisuus oppia toisiltaan, jolloin molemmat ovat kokemuksen jälkeen jälleen yhtä kokemusta rikkaampia.

 

Comments are closed.