Helsingin Yliopisto tarjoaa kaikille avoimen verkkokurssin tekoälystä

Suomi on teknologian suhteen aivan kansainvälistä huippua, ja Suomesta onkin tullut useita tietokonealan ja teknologian osaajia, jotka ovat niittäneet maailmanlaajuista mainetta töillään, ja kehittäneet tekoälyä ja teknologiaa eteenpäin. Suomessa arvostetaan suuresti korkean teknologian tietotaitoa, ja suomalaisille on hiljattain avautunut aivan uusi mahdollisuus kehittää osaamistaan tällä alalla Helsingin Yliopiston verkkokurssin avulla.

Yhdessä Reaktor-nimisen ohjelmisto- ja konsulttiyrityksen kanssa toteutettu tekoälyn perusteita käsittelevä Elements of AI on kurssin johtavan opettajan Teemu Roosin mukaan sopiva tekoälyn taustalla olevasta teknologiasta kiinnostuneille ihmisille, joilla on perustiedot ohjelmoinnista. Toki kurssin voi suorittaa muutenkin, sillä se on kaikille avoin ja maksuton. Helsingin Yliopiston ylläpitämä verkkokurssi on tällä hetkellä saatavilla englanniksi, mutta suomenkielinen versio on tulossa opiskelijoiden käyttöön myöhemmin syksyllä 2018.

Kurssin sisältö on teknologian kannalta yleishyödyllinen, sillä tekoälyä hyödynnetään jo monissa erilaisissa ohjelmistoissa ja sovelluksissa, joita valtaosa maapallon väestöstä käyttää päivittäisessä elämässä. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kannustaa kansalaisia suorittamaan kurssin, sillä kehityksen suunta teknologiassa viittaa tekoälyn yleistymiseen, ja tietotaitoa sekä ammattiosaamista tarvitaan. Kurssilla opiskellaan tekoälyn taustatekijöitä, kuten esimerkiksi algoritmien perusteita. Kurssin sisältö pyrkii vastaamaan sellaisiin kysymyksiin kuin mitä tekoäly on, millaisia vaikutuksia tekoälyllä voi olla työelämääsi, tai miten tekoäly tulee kehittymään ja vaikuttamaan yhteiskunnallisesti tulevina vuosina.

Tutkijoiden tavoitteena onkin ollut saada noin prosentti Suomen väestöstä, eli 54 000 ihmistä opiskelemaan tekoälyn perusteita vuonna 2018. Tähän mennessä kurssille on rekisteröitynyt liki kaksinkertainen määrä osallistujia, eli noin 90 000, joista noin puolet on suomalaisia ja toinen puoli ulkomaalaisia. Kaikista kurssille rekisteröityneistä opiskelijoista noin 7 500 on hyväksytysti suorittanut kurssin loppuun. Kurssi on suunniteltu niin, että sen voi suorittaa itsenäisesti etäopiskeluna omaan tahtiin, joten onnistuneita suorituksia tulee varmasti vielä lisää, etenkin kun kurssi tulee myöhemmin saataville myös suomenkielisenä. Kurssin tarkoitus ei ole pelkästään valistaa Suomen kansalaisia tekoälystä, vaan myös testata uudenlaisia oppimistapoja, joita ihmiset voivat hyödyntää taustasta riippumatta, ja joissa pääpaino on itsenäisellä opiskelulla. Kurssille on tulossa englanninkielinen jatkokurssi keväällä 2019.