DeepMind diagnosoi silmäsairauksia

Brittiläinen julkinen terveydenhuoltosektori National Health Service (NHS) on kehittänyt tekoälyyn perustuvan tietokoneen tehokkaaseen silmäsairauksien havainnointiin. Moorfieldsin silmäsairaalan ja Lontoon Yliopiston kanssa yhteistyössä kehitetty tekoäly DeepMind kykenee havaitsemaan yli 50 erilaista silmäsairautta tai silmiin liittyvää terveysongelmaa. Tutkijoiden mukaan diagnoositarkkuus on yhtä vahva kuin parhaiden silmäsairauksiin erikoistuneilla lääkäreillä.

Asiantuntijoiden mukaan silmäsairauksien määrä on lisääntymässä väestön odotetun eliniän pidentyessä. Tämä lisää rasitteita terveydenhuollolle vanhuusiän silmäsairauksien tutkimisen ja hoitamisen osalta. DeepMindin kaltaiset tietokoneet näin ollen voivat helpottaa lääkäreiden työtä ja vapauttaa resursseja, sillä tekoälyyn pohjautuvien tietokoneiden tekemät diagnoosit kehittyvät jatkuvasti tarkemmiksi. Silmäsairauksien tai riskien aikainen havaitseminen voi myös säästää sekä potilaita että terveydenhuollon sektoria ylimääräisiltä ja kalliilta toimenpiteiltä.

DeepMind on tietokone, joka havaitsee mahdolliset silmien terveyteen vaikuttavat ongelmatekijät kaksivaiheisen seulonnan kautta. Ensimmäisessä vaiheessa potilaan verkkokalvo skannataan optisen koherenssitomografian (Optical Coherence Tomography eli OCT), ja tutkimustuloksesta potilas voidaan luokitella yhteen neljästä kategoriasta: akuutti, nopeaa toimenpidettä vaativa, rutiinitoimenpiteitä vaativa, tai tarkkailua vaativa.

Tekoälyyn pohjautuvat tietokoneet ja tietokoneohjelmat oppivat verraten hitaasti, sillä tarkan hakutuloksen tai havainnointikyvyn saavuttamiseksi ne täytyy kouluttaa laajan tietokannan avulla. Tietokantoja saadaan käyttöön terveydenhuollon puolelta potilasrekistereistä. DeepMindin tapauksessa analyysiin tarvittavien karttojen luomiseen vaaditaan viisi koneoppimisen järjestelmää, jotka on koulutettu syöttämällä niille 877 kliinistä OCT-kuvaa esimerkkitapauksina. Seuraavaksi viisi muuta koneoppimisen järjestelmää, jotka on koulutettu syöttämällä niille 14 884 OCT-kuvaa 7 621 eri potilaan tiedoista, analysoivat edellisten järjestelmien luomat kartat ja antavat niille lähetearvion. Lähetearviot yhdistetään ja niiden kokonaisarvio esitetään prosenttilukuna. Niin kartat kuin mahdolliset eriävät visuaaliset esitykset skannaus-tuloksista voidaan lähettää erikoislääkärin arvioitavaksi.

Tekoälyyn perustuvat tietokoneet, kuten DeepMind, tekevät arviot nopeasti ja tehokkaasti, jolloin mahdollisuudet sairauksien parantamiseen ja ennaltaehkäisyyn moninkertaistuvat. Parhaassa tapauksessa nopeasti kehittyvän teknologian avulla pystytään säästämään potilaan näkö. DeepMindin tapauksessa seuraavaksi vuorossa ovat kliiniset tutkimukset ennen kuin DeepMindia ja muita sen kaltaisia sovelluksia voidaan alkaa käyttää laajemmin potilastutkimuksissa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin kirkkaalta ja valoisalta, sillä tekoäly kehittyy jatkuvasti yhä laajempien tietokantojen tullessa tutkijoiden ja kehittäjien ulottuville.