Analyyttisia ohjelmistopalveluja ammattitaidolla

Analyyttisten ohjelmistopalveluiden tarpeen kartoittaminen

Yrityksen tarvitessa analyyttisia ohjelmistopalveluja on ihan ensimmäiseksi äärimmäisen tärkeää kartoittaa yrityksen palveluiden tarve mahdollisimman tarkasti. Alan asiantuntijat auttavat yritystä tarvittaessa tämän tarpeen selvittämisessä. Ennen yhteydenottoa alan asiantuntijoiden kannattaa pohtia esimerkiksi sitä, millaisiin käyttötarkoituksiin ohjelmistoja tullaan käyttämään, kuka niitä pääasiassa käyttää ja millä volyymilla.

Millaisia palveluja on tarjolla?

Ohjelmistopalveluja tarjoavat yritykset tarjoavat useita erilaisia palveluja, joita ovat esimerkiksi ohjelmistojen käyttöönottopalvelut sekä ohjelmistojen käyttöön liittyvät koulutuspalvelut. Ohjelmaräätälöinnit sekä erilaisten raporttien räätälöinnit asiakasyrityksen tarpeiden ja toiveiden pohjalta ovat ohjelmistopalveluita tarjoaville yritykselle arkipäivää. Monet yritykset tarjoavat myös projektipäällikköpalveluita sekä erilaisia ohjelmointipalveluita ja SQL-konsultointipalveluja. Erilaiset rahoituspalvelut saattavat myös kuulua ohjelmistopalveluita tarjoavien yritysten palveluvalikoimiin. Usein palveluja tarjotaan täyden palvelun periaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että sama yritys huolehtii asiakasyrityksensä idean kehittelystä, ohjelmistotarpeiden kartoittamisesta sekä valmiiden ohjelmistojen ylläpidosta. Jos jo olemassa olevien ohjelmistojen kanssa on ongelmia, löytyy tähänkin hätään osaava ammattilainen, joka ottaa tilanteen haltuun.

Ohjelmistojen kehittelytyö on osa-alue, joka on vaativaa ja vaatii rautaista ammattitaitoa; tällaista palvelua tarvitessasi kannattaa vertailla ja kilpailuttaa alan toimijoita sekä kysellä mahdollisuuksien mukaan muiden kokemuksia palveluiden tarjoajista sekä heidän palveluidensa laadusta. Kannattaa suosia palveluntarjoajia, jotka ottavat asiakkaan kiinteästi mukaan kehittelyprosessiin sen kaikissa vaiheissa, jotta lopullisesta ohjelmistosta tulee varmasti asiakkaan tarpeita vastaava. Oikeat menetelmät sekä automaattinen testaus ovat kehitysprojektin onnistumisen kulmakiviä. Nykyaikaisessa tietoliikenneympäristössä tietoturva-asiat ovat pinnalla ja niiden huomioiminen jo suunniteluvaiheessa on tarpeen; internet sisältää suuren määrän erilaisia uhkia, joihin on parasta varautua jo ennakolta.

Osa ohjelmistopalveluja tarjoavista yrityksistä tarjoaa mahdollisuuden myös liiketoimintapotentiaalin testaamiseen prototyypin avulla. Prototyyppitestauksen vaiheet ovat idea, konsepti, proto, testaus, kysyntätestit, tulokset sekä jatkokehittelyvaihe. Kokonaisuudessaan prototyyppitestaus on mahdollista käydä läpi jopa kymmenessä päivässä.