Älylaitteita seuraavat sirupohjaiset implantit

Suomalaisen ohjelmisto- ja palveluyhtiö Tieto Oyj:n toimitusjohtaja Kimmo Alkion katse on tähdätty pitkälle tulevaisuuteen. Kauppalehdelle antamassaan haastattelussa Alkio visio älylaitteiden jälkeistä aikaa, jolloin sirupohjaiset implantit yleistyisivät samalla lailla kuin suosiotaan alati kasvattavat älylaitteet. Näin ollen tekoäly siirtyisi ulkoisista laitteista suoraan ihmisen elimistöön sijoitettaviin siruihin.

Näitä hurjia, tieteiselokuvamaisia tulevaisuudenkuvia ennusteleva Alkio perustelee visiotaan pohjoismaiselle kulttuurille tavanomaista korkeaa teknologiakehitystä, tietotaitoa ja osaamista. Siinä missä ohjelmointitaidot olivat oman aikansa läpimurtosaavutuksia työllistymisen suhteen suurten ikäluokkien jälkeläisille, tulevaisuudessa vastaavia taitoja tulevat Alkion mukaan olemaan analytiikka ja tekoäly. Nämä ovat Alkion mielestä niitä osa-alueita, joita kouluissa, yliopistoissa, sekä työelämässä tulisi korostaa. Tekoälystä olisi näin ollen kehittymässä merkittävä perustaito.

Pohjoismaisissa yhteiskunnissa siirtyminen tekoälyyn perustuvaan digiaikaan uskoisi tapahtuvan suhteellisen vaivattomasti. Datalähtoisen johtamisen kehittymiseen on Pohjolassa hyvät edellytykset, sillä kansalaiset ovat globaaliin keskitasoon verrattuna korkeasti koulutettuja. Hyvin yleistä on myös digiasiointi erilaisissa verkkopalveluissa, kuten esimerkiksi Suomessa Suomi.fi, Kanta.fi, sekä Kelan ja Verohallinnon sähköiset palvelut. Etenkin nuorempien sukupolvien suomalaiset ovat siis hyvin pitkälti tottuneet asioimaan verkossa virastoissa asioimisen sijaan.

Älykaupungeista haaveileva Alkio puhuu myös “alustataloudesta”, joka perustuu kuluttajien käyttämiin eri kaupan alan yritysten tarjoamiin kanta-asiakkuuksiin. Alustatalouden yhtenä oleellisena ominaisuutena Alkio mainitsee “hyperpersonoinnin”, jolla hän tarkoittaa eri kanta-asiakasohjelmista saadun kuluttajadatan pohjalta räätälöityviä palveluja. Kuvittele esimerkiksi virtuaalimarketti, sovellus, joka kanta-asiakastietojesi perusteella pystyy luomaan juuri sinulle räätälöidyn ostoslistan henkilökohtaisten kulutustottumustesi tai ruokavaliosi mukaan. Kyseinen sovellus kykenisi automaattisesti aikaisempia ostovalintoja analysoiden päättelemään onko kyseessä lihansyöjä tai vegaani, tai kenties joku joka seuraa FODMAP-ruokavaliota.

Sitä, millä aikavälillä nämä muutokset tulevat toteutumaan, on vaikea arvioida. Oikea ajoitus onkin tekoälyn ja teknologian kehityksen osalta yksi haasteellisimmista seikoista. Alkion mukaan muutokset voivat alkaa näkyä jo viiden vuoden kuluttua, mutta toisaalta resursseista ja ajoituksesta riippuen kehityksessä voi vierähtää vuosikymmen, tai ehkä pitempikin aika. Tärkeintä suomalaisten jatkuvan kehityksen ja teknologian osaamisen ylläpitämiseksi on koulutus. Jatkuva oppiminen on yksi tavoite, johon valtion tulisi Alkion mukaan panostaa, jotta muut tavoitteet ja kehitysennusteet voitaisiin saavuttaa odotusten mukaisesti.