Latest Posts

Käyttöönotto tai julkaisu ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Käyttöönotto tai julkaisu ohjelmiston elinkaaren vaiheena

Mitä tarkoittaa ohjelmiston julkaisuehdokkuus? Kun ohjelmiston toiminnallisuus täyttää tietyt kriteerit aletaan puhua ohjelmiston julkaisuehdokkuudesta. Tällöin ominaisuuksien toiminta on melkein virheetöntä ja ohjelmiston voidaan katsoa olevan valmis käyttöönottoon. Käytännön tasolla ohjelmistoa ei kuitenkaan saada julkaistua ennen […]

 
Ohjelmistosuunnittelu ja peliala

Ohjelmistosuunnittelu ja peliala

Suomalainen Rovio julkaisi ensimmäisen Angry Birds-pelinsä vuonna 2009, ja aloitti tuolloin ennen näkemättömän mobiilipelibuumin. Angry Birds on nykyisin maailman myydyin mobiilipeli, ja sen suosio on innostanut lukemattomia uusia yrittäjiä lähtemään mukaan mobiilipelibisnekseen. Toinen suomalainen alan […]

 
Ylläpito sekä elinkaaren loppu ohjelmiston elinkaaren vaiheina

Ylläpito sekä elinkaaren loppu ohjelmiston elinkaaren vaiheina

Ylläpito ohjelmiston elinkaaren vaiheena Ohjelmiston ylläpidon kautta ohjelmisto pyritään pitämään toimintakunnossa. Lisäksi sen mahdollisista virheistä pyritään raportoimaan ohjelmiston tuottajalle. Ohjelman päivitys uudempiin versioihin ja tämän aiheuttamat muutostarpeet kuuluvat ylläpidon aikaisiin tehtäviin. Tiivistetysti voidaankin sanoa, että […]

 
Ohjelmistosuunnittelijoiden oppimiskäyrä kasvaa kovaa vauhtia

Ohjelmistosuunnittelijoiden oppimiskäyrä kasvaa kovaa vauhtia

Monimuotoistuva maailma aiheuttaa ohjelmistosuunnittelijalle ennennäkemättömiä haasteita Ohjelmistosuunnittelijan työ sopii ihmiselle, joka rakastaa haasteita ja jolla on monipuolisia ominaisuuksia. Nykyään ei enää riitä, että ohjelmistosuunnittelija hallitsee itse ohjelmistojen suunnittelun, vaan hänen tulee tämän lisäksi usein osata […]

 
Ohjelmistosuunnittelijoiden kokemuksia omasta työstään

Ohjelmistosuunnittelijoiden kokemuksia omasta työstään

Mitkä ohjelmistosuunnittelijat kokevat työnsä peruspilareiksi? Ohjelmistosuunnittelijoita on haastateltu jonkin verran pyrittäessä luomaan kuvaa sekä työn sisällöstä että ohjelmistosuunnittelijoiden omista kokemuksistaan työssään. Millaisia asioita nämä haastatellut ohjelmistosuunnittelijat pitivät itse työssään tärkeinä? Haastatteluissa esiin nousi asiakkaiden tarpeiden […]

 
Työuupumus ohjelmistosuunnittelijoiden riskinä

Työuupumus ohjelmistosuunnittelijoiden riskinä

Mistä työuupumus eli burnout johtuu? Siitä huolimatta, että ohjelmistosuunnittelijat kokevat usein työnsä erittäin mielekkääksi, uhkaa kiireinen työtahti joskus heidän työssäjaksamistaan. Pitkittynyt uupuminen työssä työstressin johdosta aiheuttaa häiriötilan, jota kutsutaan työuupumukseksi tai burnoutiksi. Millaisia oireita burnout […]

 
Luovien alojen yrittäjyyden tukeminen

Luovien alojen yrittäjyyden tukeminen

Ohjelmistosuunnittelu on luova ala muiden luovien alojen joukossa Ohjelmistosuunnittelu vaatii paljon luovuutta, vaikka siinä vaadittava luovuus onkin kenties hieman erilaista kuin vaikkapa kuvataiteissa vaadittava luovuus. Suomessa on nyt herätty tarpeeseen lisätä tällaisten luovuutta tarvitsevien alojen […]

 
Pohdintaa ohjelmistosuunnittelualan moninaisesta potentiaalista

Pohdintaa ohjelmistosuunnittelualan moninaisesta potentiaalista

Monimutkaiset ohjelmistosuunnitteluprojektit vaativat luovuutta Ohjelmistojen suunnittelu vaatii runsaasti luovuutta sekä reagoimista alati muuttuviin tarpeisiin. Ohjelmiston suunnittelu on monimutkainen ja laaja prosessi, jonka hahmottamista ja koossapysymistä voidaan helpottaa erilaisten vaihejakomallien avulla, joista vesiputousmalli on yksi käytetyimmistä. […]

 
Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Millaisia haasteita kansainvälistyminen aiheuttaa yrityksille? Kulttuurierot, markkinatilanteen erot sekä erilaiset toimintatavat aiheuttavat tiettyjä haasteita liikemaailman kansainvälistyessä tai yrityksen pyrkiessä ulkomaisille markkinoille. Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta tarvitaan aikaisempaa useammin jo Suomessakin toimittaessa, mutta ulkomaisille markkinoille […]

 
RUP, ketterät menetelmät sekä muita ohjelmankehitysmalleja

RUP, ketterät menetelmät sekä muita ohjelmankehitysmalleja

RUP ohjelmankehitysmallina RUP on lyhennelmä sanoista Rational Unified Process. Tämä prosessi sisältää peräkkäisiä iteraatioita, joiden suunnittelussa käytetään vesiputousmallia. RUP-prosessin aikana käydään läpi neljä kehittämisvaihetta ja prosessi etenee aloitusvaiheesta tarkennukseen, tarkennusvaiheesta rakentamiseen ja rakentamisesta tuotteen käyttöönottoon. […]