Ihminen on ollut viehättynyt tekoälyn kehittämisestä vähintään teollisesta vallankumouksesta lähtien. Viihdeteollisuus ei pelkästään teknologiansa puolestaan perustu tekniikkaan ja tekoälyyn, vaan usein tekoäly ja tieteeseen liittyvät tarinat myös näyttelevät pääosaa elokuvissa, musiikissa, kirjoissa ja taiteessa. Olemme koonneet näille sivuille mielenkiintoisimpia uutisia ja artikkeleita tekoälyn kehityksestä ja historiasta.

Teuvo Kohonen

Teuvo Kohonen on merkittävä suomalainen akateemikko ja tutkija. Suomen Akatemian emeritusprofessori kehitti 1980-luvulla Kohosen kartan, jonka pohjalta tiedemiehet ovat kehittäneet tietokoneteknologiaa ja tekoälyä huimalla vauhdilla viimeisten kolmenkymmenen vuoden ajan. Lue esittely Kohosesta ja hänen uransa tärkeimmästä työstä Kohoselle varatusta osiosta.

Kohosen kartta

Kohosen kartta on kiehtova aihe, jolle on omistettu oma osionsa esittelyartikkelineen täällä. Lue lisää siitä, mikä on Kohosen kartta, miten se muodostuu ja miten se toimii aiheelle varatusta osiosta.

Neuroverkkomallit

Neuroverkot ovat tekoälyn muoto, jotka perustuvat luonnollisiin biologisiin aivojen hermoverkostojen. Neuroverkkojen avulla tutkijat ja tiedemiehet ovat kehittäneet tekoälyä ja koneiden oppimiskykyä. Lue lisää neuroverkoista, niiden toimintamallista ja käytöstä niille varausta osiosta.

Itseorganisoituva kartta

Itseorganisoituva kartta on toiselta nimeltään Kohosen kartta. Itseorganisoituva kartta hyödyntää neuroverkkoja oppimiseen ja erilaisiin toimintoihin, joita voidaan käyttää monenlaisten sovellusten ja järjestelmien pohjalla. Voit lukea lisää itseorganisoituvista kartoista ja niiden monipuolisista käyttökohteista teknologian kehityksessä aiheelle varatusta osiosta.

Tekoäly

Tekoälyllä tai keinoälyllä tarkoitetaan tietokonetta tai tietokoneohjelmaa, joka kykenee älykkäisiin toimintoihin. Tekoälyllä voidaan myös tarkoittaa aihetta tutkivaa alaa. Tekoälyä on vaikeaa määrittää, sillä itse älykkyyden käsite on jossain määrin häilyvä. Yleisesti kuitenkin tekoälyksi voidaan kutsua tietokonetta, joka suorittaa ihmisen aivoille tyypillistä ajattelua tai siihen perustuvia toimintoja. Olemme keränneet tänne joukon kiinnostavampia tekoälyä ja sen tutkimusta, sekä mielenfilosofiaan liittyviä artikkeleja.