Latest Posts

Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Kansainvälistymisen luomia haasteita ja mahdollisuuksia

Millaisia haasteita kansainvälistyminen aiheuttaa yrityksille? Kulttuurierot, markkinatilanteen erot sekä erilaiset toimintatavat aiheuttavat tiettyjä haasteita liikemaailman kansainvälistyessä tai yrityksen pyrkiessä ulkomaisille markkinoille. Monipuolista kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta tarvitaan aikaisempaa useammin jo Suomessakin toimittaessa, mutta ulkomaisille markkinoille […]

 
RUP, ketterät menetelmät sekä muita ohjelmankehitysmalleja

RUP, ketterät menetelmät sekä muita ohjelmankehitysmalleja

RUP ohjelmankehitysmallina RUP on lyhennelmä sanoista Rational Unified Process. Tämä prosessi sisältää peräkkäisiä iteraatioita, joiden suunnittelussa käytetään vesiputousmallia. RUP-prosessin aikana käydään läpi neljä kehittämisvaihetta ja prosessi etenee aloitusvaiheesta tarkennukseen, tarkennusvaiheesta rakentamiseen ja rakentamisesta tuotteen käyttöönottoon. […]

 
Prototyyppimenetelmä ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Prototyyppimenetelmä ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Prototyyppimenetelmälle on tyypillistä spiraalimainen rakenne Prototyyppimenetelmässä kehitystyö etenee spiraalimaisella tavalla. Työ aloitetaan usein ohjelmiston ulkoasusta eli käyttöliittymän rakentamisesta, mistä kehitystyö etenee laajenevien kehien tavoin. Kehitystyön kehiä ovat bisneslogiikka eli liiketoimintaa koskeva kerros sekä tietokantoja koskeva […]

 
Vesiputous ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Vesiputous ohjelmistotuotannon vaihejakomallina

Mikä on ohjelmistotuotannon vaihejakomalli? Monimutkaisuutensa sekä laajuutensa vuoksi ohjelmistojen tuottamisen kehittelytyö tulee jakaa osiin, jotta voidaan taata tuotannon onnistuminen. Vaiheesta ei edetä toiseen ennen kuin tarpeelliset osat edellisestä vaiheesta on saatu tehtyä. Vaihejakomalli tarkoittaa siis […]

 
Ohjelmistotuotantoalan historian havinaa

Ohjelmistotuotantoalan historian havinaa

Ensimmäisten ohjelmoitavien tietokoneiden tulo 1940-luvulla loi tarpeen ohjelmistojen kehittelylle 1940-luku oli ensimmäisten digitaalisesti toimineiden tietokoneiden vuosikymmen. Koneiden tehtävät määriteltiin vielä tuolloin tekemällä muutoksia niiden sähkökytkentöihin. Ohjelmoitavien tietokoneiden myötä alettiin tarvita myös ohjelmistoja sekä tietojärjestelmiä. Kehityskulku […]

 
Ohjelmistosuunnittelijan pätevyyteen johtava koulutus

Ohjelmistosuunnittelijan pätevyyteen johtava koulutus

Erilaisten väylien kautta ohjelmistosuunnittelijaksi Ohjelmistosuunnittelijoina työskentelee hyvin erilaisen pohjakoulutuksen omaavia henkilöitä. Erilaisia koulutusväyliä ovat toisen asteen ammatillinen oppilaitos, näyttötutkinto, ammattikorkeakoulu sekä yliopisto. Oma koulutusväylä kannattaa valita oman pohjakoulutuksen, elämäntilanteen, aikaisemman opintomenestyksen sekä mielenkiinnon kohteiden mukaan. […]

 
Mitä ohjelmistosuunnittelija tekee?

Mitä ohjelmistosuunnittelija tekee?

Mikä on ohjelmistosuunnittelija , mitä hän tekee ja missä hän työskentelee? Ohjelmistosuunnittelijaksi kutsutaan henkilöä, joka suunnittelee ja kehittää ohjelmistoja ja joka voi työskennellä esimerkiksi erilaisissa tietoteknisissä palveluyrityksissä, kuten tietojenkäsittelypalveluissa, ohjelmistotaloissa, koulujen tietotekniikkaosastoilla, pankkien tietotekniikkaosastoilla sekä […]

 
Miten ohjelmistopalvelun avulla päästään tuloksiin?

Miten ohjelmistopalvelun avulla päästään tuloksiin?

Ohjelmistopalvelun toteutus lähtee ideasta Asiakkaan tarvitsema ohjelmistopalvelu sekä palvelukokonaisuus on tärkeää määritellä asiakkaan omien tarpeiden pohjalta yhdessä asiakkaan kanssa, jotta se täyttää juuri kyseisen asiakkaan odotukset. Millaisia vaihtoehtoja on olemassa? Yksittäiset mobiilisovellukset, yksittäiset web-sovellukset sekä […]

 
Analyyttisia ohjelmistopalveluja ammattitaidolla

Analyyttisia ohjelmistopalveluja ammattitaidolla

Analyyttisten ohjelmistopalveluiden tarpeen kartoittaminen Yrityksen tarvitessa analyyttisia ohjelmistopalveluja on ihan ensimmäiseksi äärimmäisen tärkeää kartoittaa yrityksen palveluiden tarve mahdollisimman tarkasti. Alan asiantuntijat auttavat yritystä tarvittaessa tämän tarpeen selvittämisessä. Ennen yhteydenottoa alan asiantuntijoiden kannattaa pohtia esimerkiksi sitä, […]